Reiki cursus

  

Reiki cursus volgens het Usui-Systeem of Natural Healing.

 Reiki is doen, behalve de inwijdingen en de theorie is oefenen en ervaren een belangrijk onderdeel van een goede Reiki-cursus. In deze richtlijnen wordt uitgegaan van het systeem van Mikao Usui.

 Reiki 1 cursus (Shoden)

Doel van de Reiki 1 cursus is te weten en te ervaren wat Reiki is en om jezelf en anderen te kunnen behandelen.

 -Cursusmap met de te behandelen lesstof, en literatuurlijst.

-Geschiedenis van Reiki, wat is Reiki hoe het werkt inclusief ervaren.

-De vier 1e graadinitiaties en de vijf Reiki principes.

-Zelfbehandeling, handposities, behandelduur, normen en waarden.

-Behandeling op fysiek niveau, de vier initiaties verdeeld over drie dagdelen.

-Drie weken zelfbehandeling oefenen daarna afsluiten met een terugkomdag.

Reiki 2 cursus (Okuden)

 Tussen Reiki eerste graad en Reiki tweede graad, zit minimaal drie maand, welke nodig is

om vertrouwd te raken met de energie.

Doel van de Reiki 2 cursus is uitbreiding van de Reiki capaciteit, waaronder de mogelijkheid voor afstandsbehandeling,  behandeling op mentaal niveau en energie versterkend.

 -Cursusmap met de te behandelen lesstof en literatuurlijst.

-Ketsueki Kokan, de bloedcirculatietechniek volgens Dr. Hayashi.

-Wat is Reiki 2, de drie Reikisymbolen tekenen, hun werking en toepassing.

-Afstandsbehandeling uitleg, intentie, integriteit, byosen en hun vijf niveaus.

 -Behandeling met symbolen, fysiek, emotioneel en mentaal.

 -De initiaties verdeeld over drie dagdelen, beoefenen van de drie symbolen.

 Reiki 3a, 3b, cursus (Shinpiden)

 Doel van de Reiki 3a cursus is afronding van de opleiding als Reikibehandelaar en het versterken van de Reiki energie.

-Mastersymbool, werking en toepassing eigen maken.

-Derde graad initiatie,uitleg en tekenen van het Mastersymbool.

Behandeling op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

——————

Met de Reiki 3b cursus leert de leerling zelf Reiki cursussen geven. Dit is een persoonlijk traject van Reikibehandelaar naar Reiki-leraar.

-Informatie over oefenen van inwijdingen inclusief inwijdingssymbool.

-Informatie over en oefenen met het geven van cursussen.

-Kennis over Reiki, o.a. door middel van literatuurstudie en verslaglegging.

  Reiki 1e graad duur drie dagdelen (drie a vier uur per dagdeel).

Reiki 1 is een afgerond geheel en uitstekend geschikt voor
zelfbehandeling en voor het behandelen van mens, dier en plant.

 Reiki 2e graad duur drie dagdelen (drie a vier uur per dagdeel).

Bij Reiki 2 krijgt men drie symbolen en hun mantra`s
aangereikt. Met deze symbolen kan men op afstand werken,
op mentaal niveau en energie versterkend.

” Byosen” is onderdeel van de cursus Reiki 2e graad.

 

Reiki 3a en 3b,  (Mastergraad) alleen na persoonlijk gesprek en motivatie.

Elke graad wordt afgesloten met een origineel certificaat.